Samoocena

Samoocena

Samoocena

Samoocena jest fundamentalnym aspektem psychologii człowieka, odgrywająca
kluczową rolę w kształtowaniu się naszego zdrowia psychicznego i emocjonalnego.
Odnosi się ona do ogólnej percepcji i oceny, jaką mamy o sobie samych, włączając
naszą wartość, umiejętności oraz znaczenie jako jednostki. Posiadanie zdrowego
poziomu samooceny jest istotne z wielu powodów:

1. Pozytywny obraz siebie:

gdy mamy zdrowy obraz siebie, mamy tendencję do
postrzegania swojej osoby w bardziej korzystnym świetle, akceptując zarówno nasze
mocne strony, jak i słabości. Przyjęcie pozytywnego obrazu siebie pozwala nam
poruszać się przez życie z większą pewnością siebie i optymizmem.

2. Odporność i radzenie sobie:

osoby z wyższym poziomem samooceny są zazwyczaj
bardziej odporne w obliczu wyzwań życiowych. Skuteczniej radzą sobie z porażkami i
niepowodzeniami, ponieważ wierzą w swoje zdolności do pokonywania przeszkód. Ta
odporność jest kluczowym czynnikiem radzenia sobie ze stresem i utrzymania
zdrowia psychicznego.

3. Zdrowe relacje:

samoocena wpływa na sposób, w jaki postrzegamy i angażujemy się
w relacje z innymi. Osoby z zdrowym samouwielbieniem są bardziej skłonne do
nawiązywania i utrzymywania pozytywnych i satysfakcjonujących relacji. Są lepiej
przygotowane do stawiania granic, efektywnej komunikacji i unikania toksycznych
interakcji.

4. Motywacja i osiągnięcia:

wiara w nasze własne możliwości stymuluje motywację i
determinację w dążeniu do celów. Kiedy mamy pozytywne poczucie własnej wartości,
jesteśmy bardziej skłonni wyznaczać ambitne cele i konsekwentnie pracować nad ich
osiągnięciem.

5. Zdrowie psychiczne i stabilność emocjonalna:

niskie poczucie własnej wartości jest
często związane z depresją, lękiem i innymi problemami zdrowia psychicznego. Z
kolei zdrowa samoocena działa jako czynnik ochronny, zmniejszając
prawdopodobieństwo doświadczania silnego emocjonalnego niepokoju.

6. Asertywność i podejmowanie decyzji:

osoby z lepszym obrazem siebie mają
tendencję do większej asertywności i pewności siebie w podejmowaniu decyzji. Ufają
swojej ocenie i są mniej podatne na nadmierne wątpliwości czy strach przed
odrzuceniem.

7. Akceptacja siebie i samożyczliwość:

pozytywna samoocena sprzyja akceptacji siebie
i sprawia, że chcemy myśleć o sobie dobrze. Zamiast być nadmiernie krytycznymi i
oceniać siebie, osoby te są znacznie bardziej wyrozumiałe wobec swoich błędów i
niepowodzeń.

8. Zdrowie Fizyczne:

zaskakująco, samoocena może również wpływać na zdrowie
fizyczne. Badania wykazały, że osoby z dobrą samooceną są bardziej skłonne do
przyjmowania zdrowszych zachowań i dbania o swoje ciało, co prowadzi do ogólnego
polepszenia samopoczucia.

9. Rozwój Osobisty:

zdrowa samoocena sprzyja rozwojowi osobistemu. Pozwala nam
podjąć nowe wyzwania, wyjść ze strefy komfortu i odkrywać pełny potencjał.

Podsumowując, samoocena jest kluczowym fundamentem zdrowia psychicznego i
emocjonalnego. Wpływa na wiele aspektów naszego życia, w tym na to, jak
postrzegamy samych siebie, jak radzimy sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie, i
jakość naszych relacji. Kultywowanie lubienia samego siebie to podróż, która wymaga
samoświadomości, akceptacji siebie i gotowości do zwalczania negatywnych
myślowych wzorców. Jest to inwestycja w nas samych, której owocem jest osiągnięcie
pełni i równowagi w życiu.

ĆWICZENIE

To ćwiczenie umożliwi Ci rozwijanie Twojej samooceny w kilku prostych krokach, z
każdego miejsca na ziemi!
Zadanie to ma na celu pomóc Ci zastanowić się nad swoją samooceną, zidentyfikować
obszary siły i wzrostu oraz praktykować pozytywne afirmacje, aby zwiększyć swoją
pewność siebie.

Czas trwania: Około 20-30 minut

Materiały potrzebne: Długopis, papier lub dziennik

Instrukcja:

Krok 1: Refleksja nad Sobą.

Znajdź chwilę ciszy i wygodne miejsce. Zamknij oczy, zrób kilka głębokich oddechów i
skup się na teraźniejszym momencie. Następnie zacznij zastanawiać się nad
następującymi pytaniami:

1. Jak obecnie postrzegasz swoją samoocenę? Oceń ją w skali od 1 do 10, gdzie 1
oznacza bardzo niską samoocenę, a 10 – bardzo wysoką.
2. Jakie czynniki lub doświadczenia z twojej przeszłości mogły wpłynąć na twoją
samoocenę, pozytywnie lub negatywnie?
3. Zidentyfikuj dwie lub trzy konkretne sytuacje lub wyzwania, w których twoja
samoocena była podważana. Jak sobie z nimi poradziłeś i w jaki sposób wpłynęły one
na twoje postrzeganie siebie?

Krok 2: Rozpoznaj swoje mocne strony.

Teraz skup się na swoich mocnych stronach i pozytywnych cechach. Zapisz co
najmniej pięć rzeczy, które doceniasz u siebie. Mogą to być osiągnięcia osobiste,
talenty lub pozytywne cechy charakteru. Bądź konkretny i unikaj bagatelizowania
swoich zalet.

Krok 3: Wyłapuj Negatywne Myśli.

Zwróć uwagę na ewentualne negatywne myśli, które mogą pojawić się podczas tego
ćwiczenia. Kiedy zauważysz, że myślisz negatywnie o sobie, skonfrontuj te myśli,
pytając siebie: „Czy ta myśl jest racjonalna i sprawiedliwa wobec mnie? Jak mogę ją
sformułować w sposób bardziej pozytywny lub realistyczny?”

Krok 4: Pozytywne afirmacje.

Stwórz listę pozytywnych afirmacji, które wzmocnią Twoją samoocenę. Są to krótkie,
podnoszące na duchu stwierdzenia, które potwierdzają Twoją wartość i umiejętności.
Oto kilka przykładów, aby Cię zainspirować:
– Zasługuję na miłość i szacunek.
– Wierzę w swoje zdolności do pokonywania wyzwań.
– Zasługuję na sukces i szczęście.
– Jestem pewny/pewna siebie w wyrażaniu swojego autentycznego "ja".
– Akceptuję moje niedoskonałości i uczę się na błędach.

Krok 5: Codzienna praktyka afirmacji.

Wprowadź afirmacje do swojej codziennej rutyny. Wybierz dwie lub trzy afirmacje z
listy i powtarzaj je głośno każdego ranka, albo kiedy poczujesz, że potrzebujesz
zastrzyku pewności siebie. Wewnętrznie zaakceptuj te afirmacje i pozwól, aby stały się
one prowadzącą siłą w twoich myślach i działaniach.

Krok 6: Pisanie w Dzienniku (opcjonalnie).

Jeśli wolisz wyrażać swoje myśli pisemnie, rozważ prowadzenie dziennika
samooceny. Zapisuj postępy, odkrycia i wszelkie zmiany, jakie zauważysz w swojej
samoocenie z biegiem czasu. Może to być potężne narzędzie do samopoznania i
rozwoju.

Podsumowanie:
Pamiętaj, że budowanie samooceny to ciągła podróż, i w porządku jest mieć zarówno
dobre, jak i trudne dni. Regularne praktykowanie refleksji, pozytywnych afirmacji i
dobroci dla samych siebie pozwoli Ci stopniowo wzmocnić swoją samoocenę i
rozwijać większą pewność siebie oraz wytrwałość.

Ścieżki życia po traumie bywają kręte i strome,
wiele z nich przeszłam i o tych mogę rozmawiać
dając wsparcie, że warto wspinać się w górę.