Category

Blog
Trauma
Społeczna odpowiedzialność w komunikowaniu o doświadczeniach traumatycznych dzieci Z racji mojego członkostwa w Polskim Towarzystwie Badań nad Stresem Traumatycznym oraz na prośbę towarzystwa o rozpowszechnianiu ich idei poniżej przedstawiam wspólne stanowisko Komitetu Psychologii PAN oraz naukowych towarzystw psychologicznych w sprawie społecznej odpowiedzialności w komunikowaniu o doświadczeniach traumatycznych dzieci, w tym w szczególności o przypadkach przestępstw...
Continue Reading
Związki partnerskie potrafią obdarować nas szczęśliwością jak i troskami, stać się drogą duchowego wzrostu bądź gehenną. Na poczucie spełnienia w relacji składa się między innymi bliskość. Jest ona niestety tym trudniejsza do zbudowania, im bardziej ekstremalne były doświadczenia z rodzicami lub opiekunami w dzieciństwie. Zamiast ochrony – bicie i poniżanie. Zamiast ciepłego dotyku – molestowanie...
Continue Reading

Ścieżki życia po traumie bywają kręte i strome,
wiele z nich przeszłam i o tych mogę rozmawiać
dając wsparcie, że warto wspinać się w górę.