Ekspert przez doświadczenie

Daję wsparcie do wspinaczki w górę

Kim jest taka osoba?
Ekspert przez doświadczenie (EX-IN) Asystent zdrowienia, to osoba która w przeszłości doznała kryzysu psychicznego i dokonała pracy ze sobą, by przekształcić ułomność w zasoby. Mówi się, że tacy specjaliści otrzymali certyfikat od uniwersytetu, jakim jest ŻYCIE.

Poprzez to, czego sami doświadczyli, posiadają wysoką umiejętność towarzyszenia pacjentowi w jego chorobie. Pacjent postrzega w Ekspercie, zrozumienie, które wynika z przebytych doświadczeń, a nie tylko edukacji teoretycznej. Ten fakt sprawia, że pomiędzy nimi może nawiązać się współpraca, dzięki której pacjent będzie szybciej zdrowiał. „Skoro osoba siedząca przede mną poradziła sobie z podobnym wyzwaniem, to może mnie też się uda…?” – to sposób myślenia usprawniający wychodzenie z choroby. Rola Eksperta przez Doświadczenie, jako świadectwa wyzdrowienia i ostoi dającej wciąż do nową nadzieję, jest niezwykle istotna.

Kim ja jestem?

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (European Society for Traumatic Stress Studies). Odbyłam praktyki w zawodzie eksperta przez doświadczenie – asystenta zdrowienia: 40 godzin w domu pomocy społecznej „Betania” w Lublinie oraz 80 godzin w szpitalu neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. W obu przypadkach uzyskałam bardzo dobrą opinię. Przeszłam specjalistyczne szkolenie, dzięki któremu ugruntowałam wiedzę, poszerzyłam spektrum narzędzi do pracy z innymi, raz jeszcze poddawałam głębokim refleksjom swój kryzys i fazę zdrowienia, i co najważniejsze, nabrałam dystansu do procesu chorowania i wychodzenia z choroby. Posiadam międzynarodowy certyfikat uprawniający mnie do wykonywania zawodu Ekspert przez doświadczenie – Asystent zdrowienia. Mój obszar specjalizacji to: trauma, rozszczepienie, amnezja dysocjacyjna, PTSD, silne stany lękowe i depresyjne, zaburzenia żywieniowe, próby samobójcze.

 

 Znajdź mnie w sieci

Tworzę bezpieczną przestrzeń dla wszystkich tych, którzy chcą otwarcie rozmawiać o traumie i jej konsekwencjach przekładających się na życie. 

Wpływ mediów na nasze życie może być kluczowy w podjęciu decyzji o szukaniu pomocy i narodzenia się na nowo. 

Zapraszam na stronę na platformie Facebook oraz na dedykowaną grupę na tej samej platformie.

Terapia traumy a rozmowa

Spotkania nie są typową terapią. Nie jestem psychoterapeutą ani psychologiem. Polecam jak najbardziej wsparcie ze strony profesjonalistów, wręcz uważam je za niezbędne w bardzo wielu przypadkach. Wydaje mi się jednak, że rozmowy z „praktykiem traumy” mogą stanowić niebagatelną dodatkową kurację. Choć nasze spotkania wydawać się mogą drobnymi posunięciami w procesie wzrostu,  ostatecznie te nieuchwytne poczynania są w stanie wywołać niekiedy zjawisko skoku poznawczego, być jednym z istotnych  bodźców do dokonania kardynalnych zmian w życiu oraz sposobie myślenia.

Oferuję wiedzę w obszarze traumy i jej konsekwencji  oraz znajomość wielu lekcji życia poparte wielostronną refleksją. Przetestowałam liczne sposoby  wychodzenia z głębokiego kryzysu.

W swojej pracy bazuję przede wszystkim na doświadczeniu. Korzystam również  z różnych metod poznanych w trakcie szkoleń, warsztatów oraz własnej psychoterapii. Jest mi bliskie podejście eklektyczne, czyli  łączenie rozmaitych środków zaradczych  i rozwiązań, które okazały się w moim przypadku przydatne w trakcie  procesu powrotu do równowagi i które aktualnie wybieram intuicyjnie w kontekście korzyści dla mojego rozmówcy.

 

Trauma i nadzieja

Dziś z perspektywy czasu, gdy spoglądam wstecz, czuję i myślę, że bardzo dużo zawdzięczam nadziei na lepsze jutro. Wtedy „lepsze jutro” rozumiałam inaczej niż dziś, niemniej jednak dobro nadeszło.

NADZIEJA potrafi trzymać przy życiu, wspierać, motywować do lepszej egzystencji.

NADZIEJA oświetla drogę, rozwija wytrwałość i inspiruje do poszukiwań. 

NADZIEJA szepcze, że istnieje rozwiązanie Twojego problemu. 

NADZIEJA pokrzepia, dodaje otuchy, zmniejsza jarzmo. 

NADZIEJA wiedzie do wiary, że warto być życzliwym, przyjaznym i pełnym zrozumienia. 

NADZIEJA prowadzi do odnalezienia prawdziwego domu. 

NADZIEJA przynosi spokój. 

NADZIEJA łagodnie podpowiada, że wysiłek pracy wewnętrznej zostaje nagrodzony. 

NADZIEJA ma rację. 

NADZIEJA jest jak słońce i tak jak miłość Boga oświetla każdego w równym stopniu.

 

Ekspert przez Doświadczenie • Asystent Zdrowienia