RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Poniżej znajdują się  ważne informacje związane z tzw. Rozporządzenie RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest firma GRUPA NOWE HORYZONTY – Jolanta Poźniak z siedzibą w Lublinie (20-712) przy ulicy Orlanda 10 – NIP: 712-161-10-31.

Dane kontaktowe Administratora

Można się z nami skontaktować:

– telefonicznie pod numerem telefonu (81) 527 89 70

– pod adresem email <a href=”mailto:biuro@nowehoryzonty.com”>biuro@nowehoryzonty.com</a>

– listownie wysyłając korespondencję pod adres: GRUPA NOWE HORYZONTY Jolanta Poźniak, ulica Orlanda 10, 20-712 Lublin.

Inspektor danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować:

– pod adresem email: inspektor@nowehoryzonty.com

– listownie wysyłając korespondencję pod adres: GRUPA NOWE HORYZONTY Jolanta Poźniak, ulica Orlanda 10, 20-712 Lublin.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa  danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w związku z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwość wykonania przez nas usługi, na którą Pani/Pan zgłasza zapotrzebowanie i chęć z jej skorzystania, wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na pytania/podziękowania/reklamacje dotyczące usługi

Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

Kategorie odbiorców danych

– nabywcy wierzytelności

– sądy i organy Państwowe upoważnione do kierowania zapytań co do danych osobowych

na podstawie obowiązujących przepisów prawa

– biura informacji gospodarczej

– podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek

– podmioty księgowo-finansowe

– podmioty informatyczne i nowych technologii

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie przekazujemy danych osobowych poza Obszar Europejski.

Okres przechowywania danych osobowych

Od momentu zamówienia usługi do jednego miesiąca po jej zakończeniu – te dane są niezbędne, aby nasza firma mogła przygotować się do wykonania usługi dla Pani/Pana, do jej wykonania i do ewentualnego wypełnienia przez nas obowiązków prawnych

Do momentu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania/uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez nas usługi dla Pani/Pana. Niepodanie wymaganych przez nas danych osobowych może w rezultacie uniemożliwić nam w wykonaniu dla Pani/Pana usługi.

Ekspert przez Doświadczenie • Asystent Zdrowienia