Jolanta Poźniak

Jolanta Poźniak – Ekspert przez Doświadczenie w opiece psychiatrycznej

Od dziecka fascynował mnie świat niewidzialny. Jako mała dziewczynka zbierałam kwiaty, a następnie z ich płatków tworzyłam obrazy, które zakopywałam w ziemi. Potem, co jakiś czas, odkopywałam je i z przeogromną ciekawością patrzyłam, jak się zmieniają…

Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa sprawiły, że w dorosłym życiu stawiałam na to, co zewnętrzne, konkretne, wybierałam drogi prowadzące do sukcesu. Świat ukrytego piękna na jakiś czas pozostawiłam daleko za sobą. Jednak wewnętrzny głos wciąż domagał się eksplorowania krainy niedostrzegalnej dla oka. Ten głos nigdy nie ucichł.

W czasie kiedy dominowały wartości umysłu, ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Filologii Angielskiej na UMCS w Lublinie oraz dwa kierunki studiów podyplomowych:
Zarządzenie i Marketing na Politechnice Lubelskiej oraz Public Relations w Polskiej Akademii Nauk. Pracowałam jako lektor w szkołach językowych i na uczelniach, w tym jako wykładowca języka angielskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

W życiu osobistym doświadczyłam kryzysu ciała, umysłu, emocji i duszy; w swej historii mam zapisaną m.in. amnezję. W trakcie procesu zdrowienia zdobyłam wiedzę, której nie da się zawrzeć w podręcznikach czy naukowych wywodach, wiąże się bowiem ściśle z bardzo indywidualnym emocjonalnym ładunkiem. Przy odzyskiwaniu pamięci z dramatycznych wydarzeń, przy spotkaniu z uczuciami towarzyszącymi traumie konieczna jest dogłębna praca ze sobą – życiowe doświadczenia muszą być permanentnie poddawane refleksji.

Dziś odnajduję się w roli Eksperta przez Doświadczenie, dzieląc się wiedzą płynącą z krwi i kości, towarzysząc innym w chorobie i w procesie zdrowienia. Jestem  członkinią Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (PTBST) oraz należę do Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS). Pracuję jako Asystent Zdrowienia w Centrum Zdrowia Psychicznego w Lublinie.

Jestem autorką krótkiej prozy pt. Krótka historia o kamieniach  oraz powieści Już nie pytaj. Obie książki oparte są na faktach i traktują o traumie.

Od roku 2000 prowadzę własną działalność gospodarczą, której głównym nurtem była najpierw edukacja (różnorodne szkolenia z doskonalenia kompetencji osobistych i zawodowych). Współpracowałam m.in. z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie tworzenia programu studiów podyplomowych COACHING SYSTEMOWY.

Moje poczynania 

Byłam też pomysłodawczynią i organizatorką festiwalu „Dwie połówki – Kobieta i Mężczyzna”, poświęconego komplementarności płci męskiej i żeńskiej w życiu społecznym. Zainicjowałam liczne akcje charytatywne, m.in. na rzecz Wiosek Dziecięcych SOS.

Stworzyłam fundację HORYZONTY WNĘTRZA (poświęconą leczeniu traumy), którą następnie przekazałam innej osobie do zarządzania.

Obecnie, równolegle do roli Eksperta przez Doświadczenie, kieruję DOMEM Tu i Teraz.

Jak pracuję?

Wychodzę z założenia, że wiedza jest ważna, jednak przekaz pochodzący z wnętrza, oparty na osobistym  doświadczeniu, staje się zasobem o zupełnie innej randze.

Moim zdaniem w kontakcie z drugim człowiekiem, istotniejszym od narzędzi i  technik, jest to, kim jesteśmy: nasz wewnętrzny stan ducha i umysłu, nasz osobisty sposób wchodzenia w relację, nasz wewnętrzny świat emocjonalny,  indywidualny  sposób postrzegania i wartości, nasz sposób bycia i stosunku do świata, nasza umiejętność słuchania, afirmacji życia, empatii, wiary w drugiego człowieka, wolności od oceniania i osądzania, szacunku i pokory, zachowania dystansu, a kiedy indziej wyrażania uczuć.

Jeśli mamy wiedzę, a oprócz niej dostęp do takich zasobów jak mądrość i intuicja, możemy pokładać ufność, iż wszystko co robimy, służy drugiemu człowiekowi i jego wzrostowi.

Moją intencją zasada czterech jedności – słucham, wspieram, wzmacniam i towarzyszę.  Prowadzić rozmowy twarzą w twarz, być obecnym i uważnym. Dzielić się swoim rozpoznaniem tematu.

Wierzę, że każde spotkanie nie jest przypadkowe, zarówno to przyjemne, jak i to, które zaliczymy do bolesnych. W takim dialogu w cztery oczy – poza artykułowanymi słowami – toczy się wewnętrzne życie pisane Bożym palcem.

Wykształcenie

 

Uczelnie: Absolwentka Filologii Angielskiej, UMCS; Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Marketing na Politechnice Lubelskiej oraz Studiów Podyplomowych Public Relations w Polskiej Akademii Nauk.

Kursy: Kurs Przyspieszonego Uczenia, ITEM – Licencjonowani Specjaliści NLP, Lublin, Certyfikat Praktyka Przyspieszonego Uczenia; Kurs Praktyk Sztuki Neurolingwistycznego Programowania, SYNERGIA, Ośrodek Rozwoju Wewnętrznego, Lublin, Certyfikat Praktyka NLP; roczny cykl szkoleń Ruch Autentyczny (Zuzanna Pędzich, Kama Korytowska); STAŻ GESTALT w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie – roczny program rozwoju osobistego.

Warsztaty: warsztaty rozwoju osobistego z elementami psychodramy – Iwona Giszczak – Koczberska, cykliczne warsztaty „ustawieniowe” (np. Victoria Schnabel, Marek Wilkirski, Małgorzata Tarkowska, Magdalena Dembowska);  cykliczne warsztaty rozwoju zawodowego (np. Luiza Mądrowska, dr Ewa Bernacka, dr. hab. Anna Zarębska); warsztaty pracy z głosem u Anny Nacher i Olgi Szwajgier,  liczne seminaria u Colina Sissona (np. Podróż w głąb siebie, Wewnętrzne przebudzenie, Metody antystresowe z wykorzystanie technik oddechowych, Twoje prawo do bogactwa); cykliczne warsztaty Pracy z ciałem wg Bioanalizy Energetycznej Lowena.

Sesje indywidualne (psychoterapia własna): m.in. Janusz Koczberski, Ewa Mielniczuk-Staniaszek, Elżbieta Nitendel-Bujak, Hanka Bondarenko, Joanna Dunin, Katarzyna Dodd.

 

Stypendia zagraniczne:  Stypendium  językowe, Anglo-World Oxford, Anglia; Stypendium  metodyczne, University College Galway, Irlandia.

Międzynarodowy staż zawodowy: Staż zawodowy w Rovaniemi Vocational Adult Centre, Finlandia, „Europejskie wyzwanie menedżerów    personalnych”, Certyfikat Europass-Mobilność.

Praktyki w zawodzie Eksperta przez Doświadczenie: 40 godzin w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie; 80 godzin w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie.

Od 01.12.23 pracuję w CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO VIAMED w Lublinie jako Asystent Zdrowienia.

 

Certyfikaty potwierdzające kompetencje Eksperta przez Doświadczenie

 1. Certyfikat ukończenia kursu EX-IN

2. Informacja o kursie EX – IN

 

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie EX – IN

 

Certyfikaty potwierdzające udział w innych warsztatach rozwoju osobistego

1. Certyfikat praktyk Sztuki Neurolingwistycznego Programowania

3. Zaświadczenie o ukończeniu warsztatu pt. „Ustawienia systemowe i rytuały”

5. Zaświadczenie o odbyciu autorskiego warsztatu pt. „Wprowadzenie do ruchu autentycznego”

7. Zaświadczenie o ukończeniu kursu Ruchu Autentycznego

 

2. Zaświadczenie o ukończeniu warsztatu pt. „Roczny program rozwoju osobistego”

4. Zaświadczenie o ukończeniu warsztatu pt. „Głos ciała”

6. Zaświadczenie o ukończeniu warsztatu pt. „Ja to za mało. Gojenie rany narcystycznej”

8. Certyfikat uczestniczenia w warsztacie Porozumienia bez przemocy „Ja, moje życie, marzenia, moje związki”

Ekspert przez Doświadczenie • Asystent Zdrowienia