LITERATURA

 

Literatura pomocna w uzdrawianiu traumy w języku polskim w układzie alfabetycznym:

A
1. Arnold L., Babiker G., Autoagresja. Mowa zranionego ciała, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2003.

B

1. Berceli D., Zaufaj ciału. Ćwiczenia, które uwalniają traumę, stres i emocje (TRE),
Wydawnictwo Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem,Pomocy i Edukacji Psychologicznej, Koszalin 2011.

2. Brągiel J., Zrozumieć dziecko skrzywdzone, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Opole 1996.

3. Bryant R., Allison G. H., Zespół ostrego stresu. Teoria, pomiar, terapia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011.

4. Bryńska, A., Zaburzenia lękowe i zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, [w:] Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, red. T. Wolańczyk, J. Komender, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2005.

C

1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń, Wydawnictwo Gdańskie Psychologiczne, Gdańsk 2003.

2. Chrestman K. R., Gilboa-Schechtman E., Foa E. B., Odzyskaj życie po traumie. Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD nastolatków, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013.

3. Cyrulnik B., Rozmowy o miłości na skraju przepaści, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011.

D

1. Dragan M., Doświadczenie traumatyczne a uzależnienie od alkoholu,
Wydawnictwo UW, Warszawa 2008.

2. Derezińska I., Gajdzik M., One są wśród nas. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010.

3. Dudek B., Zaburzenie po stresie traumatycznym, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

F

1. Follette V. M., Pistorello J., Jak żyć po traumie? Trening, Wydawnictwo psychologiasensus.pl, Gliwice 2010.

2. Frankl V. E., Człowiek w poszukiwaniu sensu. Głos nadziei z otchłani holokaustu,

Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011.

G

1. Garland C., Czym jest trauma. Podejście psychoanalityczne, Wydawnictwo Ingenium, Warszawa 2009.

2. Goodman, R., Scott, S., Psychiatria dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2000.

3. Grun A., Zamienić rany w perły. Droga wewnętrznego uzdrowienia, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2004.

4. Grun A., Przemiana. Zapomniany wymiar życia duchowego, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2002.

5. Grun A., Ta choroba zmierza ku życiu. Uzdrawiająca moc życia duchowego,

Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2008.

H

1.Hannah S., Trauma, Wydawnictwo G+J Gruner&Jahr, Warszawa 2013.

J

1. James B., Leczenie dzieci po urazach psychicznych, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2003.

K

1. Kaczanowska A., Obraz samego siebie u dorastających wychowanków domów dziecka, (w:) Studia z psychologii rozwojowej i psycholingwistyki, (red.) M. Smoczyńska, Wydawnictwo Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 1998.

2. Kendall, P.C. , Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2004.

L

1. Levine P. A. , Frederick A., Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy, Wydawnictwo
Czarna Owca, Warszawa 2012.

2. Lis-Turlejska M., Stres traumatyczny. Występowanie, następstwa, terapia, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002.

3. Lis-Turlejska M., Traumatyczne zdarzenia i ich skutki psychiczne, Wydawnictwo Instytutu PAN, Warszawa 2005.

4. Lis-Turlejska M., Traumatyczny stres. Koncepcje i badania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.

5. Lis-Turlejska M., Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego [w:] Psychologia kliniczna, tom 2, Red. H. Sęk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

M

1. Mattis, S.G., Ollendick, T.H., Lęk i fobie nastolatków, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2004.

O

1. Ogińska-Bulik N., Pozytywne skutki wydarzeń traumatycznych, czyli kiedy łzy zamieniają się w perły, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

2. Orwid M., Trauma, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.

P

1. Podniesińska Z., Wróbel J., Trauma, pamięć, wyobraźnia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

2. Popek, L., Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie, [w:] Psychiatria dzieci i młodzieży, red. I. Namysłowska, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2004.

R

1. Rank, Trauma narodzin i jej znaczenie dla psychoanalizy, Wydawnictwo KR, Kraków 2011.

2. Reber A.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.

3. Reykowski J., Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.

4.Ruppert F., Symbioza i autonomia. Trauma symbiotyczna i miłość bez uwikłań,
Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2012.

S
1.Sajkowska M. [red.], Wykorzystanie seksualne dzieci. Teoria, badania, praktyka, FDN, Warszawa 2004.

2. Skowrońska, M., Wolańczyk, T., Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) i zaburzenia przebiegające pod postacią somatyczną, [w:] Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, red. T. Wolańczyk i J. Komender, Wydawnictwo PZWL, Wars 2005.

3. Strelau J., (red.) Osobowość a ekstremalny stres, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

W

1. Widera – Wysoczańska A., Kuczyńska, A. (red.), Zrozumienie interpersonalnej traumy. Mechanizmy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

2. Widera – Wysoczańska A., Mechanizmy Przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

3 .Widera – Wysoczańska A., Postępowanie psychologiczne z dzieckiem wykorzystanym seksualnie, [w:] Czapiga, A. (red.). Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

4. Widera – Wysoczańska A., Zdrowotne konsekwencje chronicznego urazu doznanego w dzieciństwie, [w:] Dolińska – Zygmunt,G.(red.) Podstawy Psychologii Zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

Z

1. Zdankiewicz-Ścigała Elżbieta, Trauma – proces i diagnoza: mechanizmy psychoneurofizjologiczne, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2002.

 

Ekspert przez Doświadczenie • Asystent Zdrowienia