Depresja: rozpoznanie, rozumienie, przezwyciężenie

Depresja: rozpoznanie, rozumienie, przezwyciężenie

Choroby cywilizacyjne stają się coraz poważniejszym zagrożeniem, które dotyka teraz znacznej liczby osób. Jedną z takich chorób jest depresja. W tym miesiącu tj. 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją, czyli choroby, która staje się obecnie jedną z najbardziej powszechnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia WHO na depresję choruje 280 mln ludzi na świecie (około 3,8 proc. populacji), a w Polsce jest to około 1,2 mln osób.

Proponuję więc dzisiaj pewnego rodzaju wędrówkę przez skaliste zbocza naszych umysłów po rozpoznanie, zrozumienie i wreszcie przezwyciężenie depresji. Pamiętajmy jednak, że nasze rozważania mogą stanowić tylko początek, impuls do zmiany naszego życia — nie są konkretnym lekiem na tą dolegliwość.

Rozpoznanie:

Społeczeństwo XXI wieku, to społeczeństwo pośpiechu. Narzuca ono odpowiedni rytm życia, w którym nie ma możliwości na zatrzymanie się. Trzeba pędzić, załatwiać każdą sprawę jak najbardziej sprawnie i jak najszybciej się tylko da, a tempo, w jakim rozwija się technologia, sprawia, że cały czas trzeba się zmieniać i dostosowywać do środowiska. W tym wszystkim znajdujemy się my — wystawieni na działanie silnego stresu i pozbawiani sposobów radzenia sobie z napięciem nerwowym. Wobec tak zarysowującej się kondycji ówczesnego świata coraz częściej cierpimy na różnorodne zaburzenia, a jednym z nich jest właśnie depresja. Kluczowym punktem jej rozpoznania jest więc poznanie mechanizmów, które prowadzą do jej powstania, jak i poznanie depresji samej w sobie. Jej źródeł możemy szukać w czynnikach genetycznych i psychicznych.

Czynniki genetyczne oznaczają, że w niektórych przypadkach depresja może być zaburzeniem dziedziczonym. Oznacza to, że jeśli w naszej rodzinie wcześniej pojawiły się przypadki depresji, to możemy być bardziej podatni na zachorowanie. To jednak nie oznacza wyroku!

Czynniki psychologiczne, to m.in.: negatywny sposób myślenia, rozpamiętywanie raczej złych wydarzeń niż tych dobrych, stawianie wygórowanych wymagań i wiele więcej.

Wyróżniamy również kilka rodzajów depresji, do których zaliczamy np. depresję endogenną (ma podłoże biologiczne, a jej przyczyną jest zaburzone funkcjonowanie układu nerwowego), depresję retro aktywną (jako reakcję na trudne i stresujące doświadczenie), depresję poporodową (wywołaną zmianami hormonalnymi, które towarzyszą porodowi).

Rozumienie:

Jednak tak naprawdę depresja posiada różne oblicza. Nie jest to tylko zatrważający smutek, z którym jest najczęściej utożsamiana bądź brak zainteresowania rzeczami, które do tej pory sprawiały przyjemność. To także niepokój, brak poczucia sensu istnienia, zaburzenia snu, apetytu, poczucie winy, utrata poczucia własnej wartości, zaburzone libido i wiele innych. I chociaż możemy wyróżniać konkretne objawy, które przypisywane są depresji, to należy pamiętać, że może mieć ona zupełnie inny charakter, indywidualny dla każdego konkretnego człowieka.

Depresja to poważne zaburzenie psychiczne, które wpływa na codziennie życie. Determinuje to w jaki sposób myślimy, czujemy, jak radzimy sobie ze zwykłymi obowiązkami. Obejmuje również myśli samobójcze przez co nazywana jest chorobą śmiertelną. WHO ocenia, że co roku ponad 700 tys. osób na całym świecie popełnia samobójstwo. W grupie wiekowej 15-29 lat jest to aż czwarta najczęstsza przyczyna śmierci, bo ludzie młodzi na ogół nie chorują na poważne choroby — częściej ulegają wypadkom lub – odbierają sobie życie. Według danych z Komendy Głównej Policji, od stycznia do sierpnia 2023 r. odnotowano w Polsce 10 378 zamachów samobójczych, z których 3620 zakończyło się zgonem — to prawie 4,6 procent więcej niż w zeszłym roku. Podane dane nie mają na celu tego, aby kogoś nastraszyć — mają pokazać, że depresja to właśnie nie tylko zatrważający smutek — to poważna choroba, która zbiera coraz większe żniwo.

Przezwyciężenie:

Jeśli dostrzegamy u siebie bądź u innych osób w naszym otoczeniu niepokojące symptomy, które mogą wskazywać na depresję, to nie bójmy prosić się o pomoc. Konsultacja ze specjalistą zdrowia psychicznego. takim psychiatra, który dobierze odpowiednie środki farmakologiczne lub psychologiem / psychoterapeutą mogą skutecznie odmienić nasze życie. Pamiętacie historię związaną z puszką Pandory? Pandora otworzyła ją i wypuściła na świat zło, nieszczęścia i choroby. W puszce jednak, na samym dnie znajdowała się nadzieja. Bo tak jak po burzy pojawia się słońce, tak życie też może na powrót stać się pełne radości. Dlatego nie bagatelizujmy niepokojących symptomów, sięgajmy po pomoc – bo warto.

Depresja — rozpoznanie, rozumienie, przezwyciężenie. Niech nasze krótkie rozważania stanął się początkiem autentycznej przemiany naszych świadomości i naszego życia. Depresja bywa poważną chorobą, nie jest jednak wyrokiem na całe życie.

 

Ścieżki życia po traumie bywają kręte i strome,
wiele z nich przeszłam i o tych mogę rozmawiać
dając wsparcie, że warto wspinać się w górę.