Ekspert przez doświadczenie – Kim jest?

Asystent Zdrowienia to jedno z najnowszych odkryć polskiego rynku zawodowego
i jednocześnie bardzo mało znana profesja. Kim więc właściwie są Asystenci oraz czym
się zajmują i czy można przy ich pomocy zwalczyć kryzys psychiczny lub uporać się
z traumą? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dla fundacji TZMO – Razem Zmieniamy Świat.
Ex-in Artykuł

Ścieżki życia po traumie bywają kręte i strome,
wiele z nich przeszłam i o tych mogę rozmawiać
dając wsparcie, że warto wspinać się w górę.